User Centered Design

Wat is User Centered Design?

Vaak gebruiken we het begrip ‘user-centered design’ welke weer veel varianten kent zoals emphatic en cooperative design. Bij user-centered design stellen we de behoeften en wensen van de gebruiker centraal in het ontwerpproces waar bijvoorbeeld secundaire kwesties als vormgeving op de achtergrond worden gesteld. User-centered design draait om het versimpelen van de structuur van taken, onderdelen zichtbaar maken, acties en gevolgen duidelijk maken en zoveel mogelijk de grenzen of fouten van handelingen weg te ontwerpen.

Bij het kopen van een kledingstuk in een webshop moet ik goed kunnen vinden waar ik naar op zoek ben, moet het makkelijk zijn om de juiste maat te selecteren, moet de betaling vlot kunnen verlopen en moet dat alles liefst met een glimlach gebeuren. Het zou bijvoorbeeld frustrerend zijn als ik kledingstukken niet meer uit mijn winkelmandje kan halen bij het afrekenen.

Bij emphatic design letten we als ontwerpers vooral op het gevoel van een gebruiker naar een product. Wanneer je goed met je eigen ogen en oren observeert dan komen allemaal kleine inzichten en mogelijkheden aan licht welke kunnen leiden tot baanbrekende innovatieproducten en -diensten.

Nieuwe concepten visualiseren we door te werken met tools als persona, scenario en use-cases. Een persona is een gecreëerde representatie van de eindgebruiker. Het is een fictief karakter met alle karakteristieken van de gebruiker. Een scenario is een fictief verhaal over ‘een dag in het leven van’, of een opvolging van gebeurtenissen waar een stakeholder of gebruiker centraal staat. Vaak gebruik je de persona die je daarvoor gemaakt hebt. In een use-case beschrijf je de interactie die nodig is tussen een individu en de rest van de wereld. Iedere use-case beschrijft een gebeurtenis in het echte leven, en laat gedetailleerd zien welke handelingen en details nodig zijn tussen de persoon en te ontwerpen product of dienst.User Centered Design door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor de gemeente Rotterdam

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

In alles wat wij bedenken staat de mens centraal en proberen we te vermijden dat we gedragsverandering opleggen maar gaan we uit van wensen en behoeften. Wat heeft de mens nodig en welke aansluitende ervaring kunnen wij creëren? Met die vragen zijn wij continu bezig. Het is een probleemoplossend proces dat niet alleen vereist dat we analyseren en voorzien hoe gebruikers waarschijnlijk het product of de dienst gebruiken, maar dat we de aannames ook testen met betrekking tot het gedrag van gebruikers in de echte wereld.

We begrijpen de markt, de klant, de technologie en de waarneembare tekortkomingen. We observeren met onze prototypes echte mensen in echte situaties om uit te dokteren wat hen drijft, wat ze verwart, wat ze willen, haten, of waar ze latente behoefte aan hebben die niet door huidige producten of diensten worden vervuld.

We observeren, onderzoeken, reflecteren en analyseren. We brainstormen voor oplossingen, ontwikkelen prototypes voor mogelijke oplossingen en spelen rollenspellen om leerprocessen te doorgronden. We gebruiken feedback van gebruikers om verder te ontwerpen op basis van empathische processen.