Strategisch ontwerp

Wat is Strategisch Ontwerp?

De afgelopen jaren heeft ‘design thinking’ veelvuldig laten zien wat de waarde is van het toepassen van creativiteit in verschillende contexten. Maar succesvol ontwerp gaat verder dan enkel een sterk creatief denkproces. Het heeft namelijk net zo goed te maken met het waarborgen van de strategische factoren binnen datzelfde proces. Met andere woorden; het is relatief eenvoudig om nieuwe en innovatieve ideeën te verzinnen, maar het implementeren en selecteren van de juiste ideeën is een stuk lastiger.

Met behulp van strategisch ontwerp wordt er binnen het innovatieproces op een bredere, en meer systeemgerichte, manier toegewerkt richting een impactrijke oplossing. De strategisch ontwerper zorgt er tijdens het proces voor dat ideeën op een juiste waarde worden geschat, het doel niet uit het oog wordt verloren en hij denkt na over een efficiente koers waarbij nieuwe ideeën geimplementeerd worden.Strategisch ontwerp door Afdeling Buitengewone Zaken

Strategisch ontwerp wordt vandaag de dag veel ingezet om zogeheten wicked problems op te lossen waarbij enkel één product of dienst niet voldoende impact heeft. Denk aan complexe vraagstukken rondom de overheid, zorgsector of het klimaat. Het herdefinieert hoe problemen worden benaderd, welke mogelijkheden er zijn voor actie en wat hierin het beste plan van aanpak is ten opzichte van het einddoel. Strategisch ontwerp schept een basis voor het maken van keuzes.

Doordat strategisch ontwerp op de scheidslijn van verschillende fasen van het innovatieproces plaatsvindt brengt het de kaders van het vraagstuk als geen ander in kaart. Doordat het alle motieven, doelen en perspectieven in acht neemt zorgt strategisch ontwerp ervoor dat alle acties van het innovatieproces juist gepriotiseerd worden. Het maakt daarom niet uit hoe groots, innovatief of efficiënt je oplossing is, zodra het niet de juiste vraag beantwoord is het van weinig waarde.

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Met methodes als needfinding en Hidden Design haalt A/BZ trends en gebruikersinformatie op die het mogelijk maakt om ontwerp beslissingen te baseren op échte data in plaats van op louter esthetica of intuitie. Binnen zulke innovatieprocessen zetten wij strategisch ontwerp in als een effectieve manier om een brug te slaan tussen innovatie, onderzoek, management en ontwerp. Dankzij strategisch ontwerp landen onze inzichten en initiatieven beter bij de eindgebruiker en wordt daarmee het risico op falen verlaagd. Met behulp van strategisch ontwerp nemen we de klant bij de hand en geven we een duidelijk motief voor het maken van bepaalde ontwerpkeuzes.