Service Design Bureau

Wat is een Service Design Bureau?

Service design helpt organisaties om hun services vanuit het klantperspectief te bekijken. Het is een manier om unieke eigenschappen van services aan het licht te brengen die naadloos aansluiten op de leefwereld van klanten. Deze werkwijze kan worden ingezet voor uiteenlopende diensten, zowel commerciële als publieke diensten, maar het kan natuurlijk ook worden toegepast op product-dienstcombinaties.

Het onderscheid tussen producten en services wordt steeds minder scherp. De klant kiest liever voor probleemloos gebruik, dan het materiële bezit van producten. De klant neemt daarmee dus een continue dienst af in plaats van eenmalig een product te kopen. Het belang neemt toe om de dienstverlening goed te ontwerpen.


Service Design door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor Autotaalglas

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Als Service Design Bureau helpen wij organisaties om hun services vanuit het klantperspectief te bekijken. We beginnen door de te ontwikkelen dienst conceptueel uit te denken of als hij al bestaat, compleet af te breken tot de kern. We hebben gesprekken met iedereen die betrokken is bij of in aanraking komt met de (toekomstige) service: de stakeholders. Hierdoor krijgen we begrip voor hun wensen en behoeften, en een idee van hun ideale ervaring. Door de uitkomsten te analyseren en overeenkomstige antwoorden te groeperen krijgen we een idee van het systeem en snappen we wat er nodig is om aan de behoeften en motivaties van iedere groep te voldoen.

Vervolgens testen we onze beste ideeën die zijn vertaald naar prototypes met echte mensen. Dat zijn mock-ups waarmee we iemand kunnen laten ervaren hoe het voelt om met de nieuwe aspecten van de dienst in aanraking te komen. Deze fasen herhalen we meerdere keren, die helpen ons het probleem beter te begrijpen. Bij iedere iteratie verzamelen we de inzichten en polijsten we onze ideeën. Aan het einde van het proces is de dienst gekoppeld aan de gebruikers en is er een plan voor de uitvoering en helpen we met het ontwikkelen in de toekomst. Als service design goed gedaan is dan is de dienst wenselijk, plezierig, effectief en efficiënt voor zowel de aanbieder, de consument als de samenleving.