Proof of Concept

Wat is een Proof of Concept?

Hoe bewijs je of een idee succesvol kan zijn? Met een Proof of Concept! Het gebeurt aan de lopende band dat nieuwe producten falen: 90% van nieuw geïntroduceerde producten overleeft zelfs de eerste drie jaar niet. Dit kan je aan allerlei aspecten wijten: een slechte marketing, foute timing of een te hoge prijs. Maar risico's kunnen flink ingeperkt worden, zeker het risico of je idee bestaansrecht heeft. Dat is waar een Proof of Concept, of haalbaarheidsstudie, zijn intrede doet.

Een proof of concept (PoC) is een methode om te demonstreren of bijvoorbeeld een idee, technologie of functionaliteit haalbaar is en aansluit bij de belevingswereld van de beoogde gebruikers. Oftewel: of het enige potentie heeft om daadwerkelijk gebruikt te worden zodra het op de markt geïntroduceerd is. Met een proof of concept krijgen ideeën een stuk meer richting. Een Proof of Concept geeft veel sneller het inzicht én bewijs of je idee werkt of niet. Hiermee raken potentiële investeerders sneller overtuigd van jouw slagingskansen.Proof of Concept door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor Rural Spark

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Afdeling Buitengewone Zaken is sterk in het tot leven brengen van premature ideeën en concepten met behulp van low-fi prototypes en minimum viable products. Door onze methode Hidden Design toe te passen kunnen we al in de eerste fasen van ontwikkelingstrajecten ideeën en visies testen en richting geven. Door dit niet in een lab-setting te doen maar in de daadwerkelijke context waarin het product uiteindelijk gebruikt zal worden verzamelen we een mooie collectie aan realistische en betrouwbare inzichten.

Na de oplevering van een Proof of Concept wordt het concept verder uitgewerkt. Je weet welk idee of richting bestaansrecht heeft en welke elementen, functionaliteiten en tone of voice in het uiteindelijke ontwerp moeten zitten om het een succes te laten worden. Je ziet snel resultaat zien en kan hiermee gebruikers en decision makers enthousiast maken. Een concrete uitwerking is tenslotte overtuigender voor je belangrijkste stakeholders dan aantekeningen van een brainstorm.

Wat levert het op?

  • Hard bewijs of je idee wel/niet werkt
  • Snelle besluitvaardigheid
  • Van concept naar concreet idee
  • Verlaging van risico op failures
  • Betere invulling van het uiteindelijke product