Needfinding

Wat is Needfinding?

Needfinding (het vinden van behoeften) is een proces of techniek waardoor doelgroepen en klanten beter begrepen kunnen worden. Het begrijpen van behoeften is belangrijk omdat behoeften en wensen vaak overkoepelend werken. Daarnaast kunnen we behoeften onmiddellijk, duurzaam en nauwkeurig adresseren, terwijl oplossingen vluchtig en tijdsgebonden zijn. Inzicht in behoeften leidt tot een betere ontwikkeling van een product of dienst. We verkrijgen deze inzichten door intensief met de gebruiker in hun eigen context in gesprek te gaan en hun ritmes, beweegredenen en gewoonten te achterhalen. Zo komen we bij alleenstaande ouderen op de koffie, lopen we een dag mee met automonteurs of maken een ritje met taxichauffeurs.

Er zijn twee soorten behoeften: expliciet en latent. Expliciete behoeften worden duidelijk uitgesproken, zoals “ik wil een kalender voor het bewateren van mijn planten”. Latente (verborgen) behoeften zijn verlangen waarvan mensen zelf niet weten dat ze ze hebben. Vaak hebben ze daar al op-het-oog makkelijke oplossingen voor bedacht die de directe actie omzeilen, zelfs als een nieuw product de taak kan vereenvoudigen. Misschien herken je het sturen van e-mails naar jezelf met interessante links?Needfinding door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor Autotaalglas

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Als designers beginnen we een project door te beginnen met de vraag: “voor wie is ’t?”. Needfinding is de kunst van het praten met mensen en hun behoeften te ontdekken, zowel expliciet als verborgen. Alleen door mensen écht te begrijpen kunnen we betekenisvolle inzichten verkrijgen die een finaal ontwerp met impact te kunnen ontwikkelen.

Voordat we product of dienst mogelijkheden vinden, via een nieuwe technologie, marktonderzoek of een user-centered proces, beginnen we altijd met needfinding.

Dat doen we door te starten met het identificeren van activiteiten en taken, vervolgens een hypothese of hoger doel te vormen, desk- en veldonderzoek te verrichten en aansluitend interviews af te nemen.

Om succesvolle producten of diensten te lanceren is een goede basis van uiterst belang. Een succesvol product of dienst moet dringende en onvervulde behoeften bevredigen. Dringend, opdat klanten of hulpbehoevenden er graag gebruik van maken en in sommige gevallen zelfs geld aan willen besteden. Onvervuld, opdat we als samenleving beter kunnen worden of omdat we nieuwe markten aanboren.