Doelgroeponderzoek

Wat is doelgroeponderzoek?

Met doelgroeponderzoek identificeer je kennis, houding en gedrag, en daarmee kansen voor verbetering of mogelijke nieuwe richtingen. Doelgroeponderzoek is onmisbaar wanneer je wilt weten wat jouw doelgroep drijft. Wat beweegt hen om actie te ondernemen of hoe sluit je succesvol aan op hun belevingswereld? Maar ook: wat is de houding van de doelgroep tegenover bepaalde onderwerpen of standpunten.

Eenmaal alle inzichten binnen? Dan vertalen we ze naar innovatiekansen, een strategisch advies voor je organisatie, een aangescherpt vraagstuk of persona's.

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

A/BZ voert altijd doelgroeponderzoek uit waarbij er wordt samengewerkt met verschillende stakeholders. Bijvoorbeeld voor ons project om schuldproblemen onder jongeren aan te pakken, gingen we in gesprek met jongeren zelf, maar ook met telecomproviders, schuldeisers, deurwaarders en banken. Alleen dan krijg je een volledig beeld van de doelgroep.

Elke organisatie heeft haar manier van onderzoek doen, bijvoorbeeld door een panelgesprek op te zetten waarbij verschillende smaken ijs worden geproefd en beoordeeld door een groep mensen die zich toevallig hebben aangemeld. A/BZ gooit het over een andere boeg: we nemen geen enquêtes af, maar doen etnografisch onderzoek in het veld bij de gebruiker thuis om zo in de echte context te achterhalen hoe die zich gedraagt. We stellen niet alleen vragen, maar vissen met interventies uit hoe ze zich echt gedragen. A/BZ voert dus verschillende doelgroepanalyses uit, zoals needfinding, prototyping, Customer Journey Mapping. Een Customer Journey brengt alle contactmomenten met de klant en mogelijke verbeterpunten in kaart. Of we ontwikkelen persona’s: op maat gemaakte klantprofielen die doelgroepen tot leven brengen binnen jouw organisatie.

Wat levert het op?

  • Je hebt een nieuw idee over de visie of de toekomst en weet niet hoe de doelgroep hierop zou reageren
  • Je bent de verbinding met je doelgroep kwijt en wilt die weer herstellen of verbeteren
  • Je wilt verbetert gedrag zien bij je doelgroep en wilt achterhalen wat de aanknopingspunten zijn