Design sprint

Wat is een Design Sprint?

Een design sprint is een proces van vijf fasen om problemen en vraagstukken razendsnel op te lossen, namelijk in vijf dagen met meestal één fase per dag. Het is een combinatie van design, prototyping en validatie.

Er zijn ontelbaar veel manieren om nieuwe ideeën te testen, maar testen kost tijd en geld. Een design sprint is een proces om problemen op te lossen met minder middelen. Het zorgt ervoor dat je het vaak langdurige proces in een vogelvlucht kan doorlopen. Als organisatie kan je op deze manier snel de levensvatbaarheid van een product of een dienst testen bij eindgebruikers, bijvoorbeeld via een Proof of Concept of Minimum Viable Product of Service.

De waarde van een design sprint is dat je de volle aandacht hebt voor het probleem of vraagstuk. Je kan snelheid maken en de uiteindelijke oplossing komt echt tot leven.

Maandag: Het vraagstuk begrijpen en definiëren

Je begint maandag met het begrijpen en afbakenen van het gekozen vraagstuk. Je gaat zoveel mogelijk informatie verzamelen om een basis te leggen waarin de doelgroep centraal staat. En alle relevante klanten en andere stakeholders worden in kaart gebracht.

Dinsdag: De mogelijke oplossingen verzamelen

De probleemstelling is vastgesteld, tijd om zoveel mogelijk ideeën te genereren die een oplossing kunnen bieden voor de doelgroep. Er zijn verschillende methodes om legio ideeën te genereren, maar gebruik vooral je creativiteit en associatief vermogen.

Woensdag: De beste oplossingen kiezen

Alle oplossingen worden beoordeeld op woensdag. Welke ideeën zijn haalbaar binnen de doelstelling en hebben de meeste impact op het vraagstuk? Er wordt bepaald of de geselecteerde ideeën verenigd kunnen worden in één prototype of dat er meerdere prototypes moeten komen.

Donderdag: Prototypes ontwikkelen

Op donderdag ga je prototypes maken. Minimale middelen leren gebruiken om toch het maximale testresultaat te behalen. Het experiment wordt zo ontworpen waarbij je het prototype op zoveel mogelijk manieren kan testen. Je achterhaalt wat de essentie is van wat je wilt testen. Met eenvoudige middelen boots je de essentie van het gekozen idee na.

Vrijdag: Prototypes testen

De op donderdag gemaakte prototype(s) test je op vrijdag onder eindgebruikers. Je achterhaalt de sterktes en zwakheden van het gekozen idee. Aan het einde van deze dag weet je of het werkt, wat er aangepast moet worden en wat daarvoor de strategie is.

Wat kan A/BZ hierin betekenen?

Het zit in ons DNA om vliegensvlug een vaag vraagstuk te transformeren naar een concrete interventie of een experimenteel gebruikersinzicht. De kracht van Afdeling Buitengewone Zaken zit vooral in het doen en het continu betrekken van de uiteindelijke doelgroep. Bij veel klassieke design sprints wordt pas de doelgroep op vrijdag betrokken, maar bij A/BZ wordt dit al gelijk op maandag gedaan. Waar we ook onderscheidend in zijn, is dat we niet alleen het project accelereren, maar ook dat we het team nieuwe vaardigheden meegeven.

Het is een intensief proces en vraagt veel aandacht, maar waar je normaal minstens 5 maanden over doet, ben je met een design sprint al met vijf dagen verder net zo ver. Afdeling Buitengewone Zaken neemt je bij de hand.