Design probes

Wat zijn Design probes?

Cultural probes, diary studies, user diaries en design probes zijn allemaal participatieve ontwerpmethoden waarmee je tot diepere inzichten kan komen. Met deze methoden kan een doelgroep actief deelnemen in het onderzoek. Laat je doelgroep aan de slag gaan met het maken van foto's of een dagboek bijhouden. Vroeger maakte ontwerponderzoek vooral gebruik van observaties, en traditioneel marktonderzoek richtte zich vooral op wat mensen zeggen en denken. Met participatieve ontwerpmethoden krijg je meer oprechte en ongestuurde informatie en inzichten, in plaats van vooral wenselijke antwoorden. Probes worden vooral ingezet om inzicht te krijgen in de context van de doelgroep en om inspiratie op te doen voor ontwerprichtingen in het begin van een ontwerpproces.

Handelen vanuit een eigen persoonlijke omgeving

Gebruikers handelen vanuit een eigen persoonlijke omgeving, en kunnen dit doen op een eigen gekozen moment en plaats. Dit geeft het voordeel dat de invulling eerlijker en persoonlijker is en dat de gebruiker zich op zijn of haar gemak voelt.Design probes door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor Rijkswaterstaat

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Afdeling Buitengewone Zaken helpt je bij het hele ontwerpproces. Eerst wordt vastgesteld welke inzichten met design probes naar boven moeten komen drijven. Samen vinden we antwoorden op vragen zoals: "Wat zijn de doelen?", "Wat zijn de verwachtingen?" en "Waar moet de focus op liggen?" Wanneer dit duidelijk is, begint de ontwikkeling van design probes. De probes worden ingezet om rijk inzicht te krijgen in individuele ervaringen van gebruikers. Gebruikers worden hiermee in staat gesteld om vorm te geven aan hun ervaringen en ideeën en daarmee leggen we hun impliciete en latente behoeftes bloot.