Complex vraagstuk

Wat is een complex vraagstuk?

We spreken van een complex vraagstuk op het moment dat er verschillende belanghebbenden uiteenlopende agenda’s, perspectieven, behoeftes en doelstellingen hebben. Bij een complex vraagstuk is er vaak een wirwar aan informatie die moeilijk te categoriseren is. Hierdoor verlies je overzicht en weet je niet waar je moet beginnen om het probleem of het vraagstuk op te lossen. Bij het oplossen werk je vaak met onvolledige informatie toe naar het antwoord. Als je het vraagstuk wilt oplossen, moet je je hierbij comfortabel voelen. Men is vaak op zoek naar één oplossing voor een complex vraagstuk, iets wat eigenlijk niet mogelijk is. Om een complex vraagstuk op te lossen, is het belangrijk dat je aan systeemdenken doet. Denk aan een serie oplossingen, in plaats van vastbijten aan één mogelijkheid.

Complexe vraagstukkken treden vaak op binnen maatschappelijke veranderingen, bijvoorbeeld: we vervoeren (onszelf) graag met de auto, maar dit heeft negatieve gevolgen voor de doorstroming van de A2. Er zijn veel files op de Nederlandse wegen. Hoe lossen we dit op? Hoe zorg je ervoor dat men aan het fietsen gaat?Complex vraagstuk door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor SmartwayZ.NL

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

A/BZ is het bureau om verheldering te brengen binnen complexe vraagstukken. Wij zorgen ervoor dat alle perspectieven en belangen overzichtelijk in kaart worden gebracht. Hierop gebaseerd ontwikkelen we een aanpak met een gerichte strategie. Door in gesprek te gaan met de verschillende partijen aan de hand van interventies en verhelderende analyses zorgen we dat het vraagstuk opengebroken wordt zodat alternatieve oplossingen zich aandienen. A/BZ neemt je bij de hand en duikt samen met jou het diepe in en stopt pas als de juiste oplossing komt bovendrijven.