Strategie

Vaak hebben organisaties een gevoel dat ze iets moeten verbeteren, maar weten ze niet direct wat. Helemaal niet vreemd, de herkomst van een vraagstuk is namelijk niet altijd even eenvoudig samen te vatten. Er zijn bijvoorbeeld onduidelijke redenen waarom iets niet gaat zoals gewild, waarom de doelgroep onverwacht gedrag vertoont of wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor het vraagstuk. Aan de hand van strategische sessies verhelderen we je vraagstuk en bepalen we een passend proces om het aan te pakken.

Innovatie Workshop Strategisch ontwerp
Strategie

Alles binnen deze dienst draait om verhelderen en scherp krijgen. Om dit te doen hebben we zelf ontwikkelde methodes, strategische sessies en ondersteunende middelen. Deze hebben we ontwikkeld specifiek voor het type vraagstukken en uitdagingen waar wij aan werken. Neem de drukte in Amsterdam. Als je dat aan wilt pakken dan is alleen het opstellen van een zogeheten design brief niet toereikend. Het is een complex vraagstuk waarbij een ontwerptraject maar één van de vele puzzelstukjes zal zijn. Aan de hand van onze strategie zorgen we dat het duidelijk is wat de verwachtingen en samenwerkingen in zulke trajecten zijn. De uitkomsten van deze sessies sluiten altijd nauw aan op het ontwerpend onderzoek dat we uitvoeren waarmee we de behoeftes van de doelgroep achterhalen.

Verschillende type sessies:

  • Mapping: hoofddoelen, sub-doelen en uitdagingen
  • Stakeholder mapping
  • Problem ownership

Om een sterke strategie op te zetten is het belangrijk dat we de ruimte krijgen en nemen zodat de basis van het innovatieproces sterk overwogen is.

Veelvoorkomende situaties:

  • Er is een vraagstuk, maar het is onduidelijk wie verantwoordelijk is (of zijn) om het aan te pakken.
  • We willen wel innoveren, maar we weten eigenlijk niet waar te beginnen.
  • We zijn enthousiast om ons vraagstuk aan te pakken, maar hebben zoveel doelen dat we door de bomen het bos niet meer zien.

Het resultaat

  • Scherp hoofddoel en (onderverdeling van) sub-doelen - de basis voor je innovatieproces
  • Actiegerichte strategie om je doel aan te pakken
  • Overzicht van te betrekken doelgroep en belanghebbenden
  • Geactiveerde en betrokken organisatie

Dankzij de strategie van A/BZ vonden we in korte tijd uit waar er kansen zijn om onze dienstverlening te verbeteren.

Maarten van den Berg

Innovatiemanager Autotaalglas