RIEC Limburg

Stigmatisering: We onderzoeken hoe we de beeldvorming van sekswerksters kunnen verbeteren

Kwalitatief onderzoek Wicked Problem Social Design Kwalitatief onderzoek

Eén op de vijf mannen heeft wel eens een sekswerkster bezocht. Genoeg mankracht dus om misstanden bij sekswerksters te achterhalen en melden bij instanties. Toch worden er bijna geen meldingen gedaan. Tijdens de Dutch Design Week (DDW) 2019 zochten we samen met het publiek in de ‘What If lab: Safety matters’ naar motivaties en manieren om klanten van sekswerksters te motiveren en activeren om juist wél de narigheden te melden.

Een veilige leefomgeving

Gemeenten hebben een belangrijke overkoepelende rol in het zorgen voor een veilige leefomgeving. Regelmatig lopen ze daarbij tegen complexe vraagstukken aan waarvoor bestaande methodes niet toereikend zijn. Als ontwerpbureau zijn we sterk in het bieden van nieuwe, alternatieve, perspectieven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseerde in samenwerking met Dutch Design Foundation (DDF) een What if Lab die tijdens de DDW 2019 een onderdeel vormde van de Embassy of Safety. Zo werd onder andere onderzocht hoe design kan bijdragen aan een samenleving waarin mensen zich veilig voelen.

DDW als 'Living Lab'

Afdeling Buitengewone Zaken verkende tijdens de Dutch Design Week 2019 samen met partners en experts binnen het What if Lab nieuwe perspectieven voor het complexe vraagstuk van sekswerksters. We richtten een week lang een ‘Living Lab’ in met verschillende conversation starters en vraagstukken. Hiermee betrokken we gemeenten, veiligheidsexperts en bezoekers van de DDW om samen, ter plekke, het onderzoek en experiment aan te gaan.

What if you could proudly say you visit sex workers?

In de uitdaging om het sekswerk te ontdoen van wangedrag, probeerden we in het living lab te achterhalen hoe we uberhaupt klanten kunnen laten spreken over het bezoeken van sekswerksters. Immers, als je er niet over durft of kan spreken, dan wordt het melden van misstanden een nog grotere opgave.

Zin in een snelle wip?

Met een prikkelende set van stellingen en proposities zochten we naar ontwrichtende perspectieven om deze uitdaging samen met de bezoekers van de DDW aan te pakken. Zo kregen we stap voor stap inzicht in de manier waarop illegaal sekswerk in de toekomst bespreekbaar kan worden gemaakt. We bouwden een 'snelle wip', een conversation starter met scherpe tegenstellingen. "Zin in een snelle wip?' werd talloze voorbijgangers gevraagd. Eenmaal aan het wippen, kreeg ieder een andere stelling voorgeschoteld, om te weerleggen of onderbouwen. Zo zetten we het publiek in om in debat te gaan en hun gedachtes toe te lichten.

Open prototype

Naast de wip gebruikten we een conversation tool waarop stellingen en proposities werden weergegeven, die we gebaseerd op nieuwe inzichten elke dag vernieuwden. Zo riepen we bezoekers op om de situatie van bijvoorbeeld Hans, die net bij een sekswerker was geweest en misstanden vermoedde, te lezen en vroegen wat de bezoeker in zijn situatie zou doen.

Uitkomst: Eerste interventie

Door samen met experts te reflecteren op de opgehaalde inzichten ontwikkelden we verschillende interventierichtingen. Eén van die interventies geeft handvatten om in plaats van te duiden wat een slechte sekswerkster is, juist aan te geven waar gelegaliseerde prostitutie voor handen is en hoe je dat kan herkennen. Juist door het om te draaien geloven wij erin dat je het complexe probleem van illegale prostitutie kan kraken. Om onze ideeën hierover ter discussie te stellen ontwikkelden we een dummy-website waarop geinteresseerden in hun buurt legale prostitutie kunnen zoeken. Die positioneerden we zo, dat ze niet afgeleid zouden worden van hun emotionele behoeften en tóch haar doelen zou bereiken. Momenteel kijken we in welke hoedanigheid deze ingezet kan worden.

“A/BZ gaat minutieus te werk, ze voeren strategisch intensieve gesprekken, stellen rake vragen en gaan taboes niet uit de weg. Daar heb ik echt van genoten.”

Danielle ter Linden
Ketenregisseur mensenhandel
RIEC Limburg
Impact

Tientallen diepgaande gesprekken en uiteenlopende aanknopingspunten

  • +/- 10.000 bezoekers van het Living Lab en impressies van het project
  • Grote hoeveelheid rijke inzichten en opinies voor vernieuwende perspectieven
  • Serie concrete interventierichtingen en eerste prototype