Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam

Eenzaamheid: We onderzochten hoe 50+ers snel opgenomen kunnen worden in nieuwe woonomgevingen

Kwalitatief onderzoek Gebruikersonderzoek Service Design

Woningcorporatie SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) belooft 'Een thuisgevoel voor iedereen'. Een makkelijke uitspraak op papier, maar hoe maak je het écht waar. En wat is dat thuisgevoel nu eigenlijk? Wij zetten een half jaar lang onze ontwerpkracht in om de belofte waar te maken en gingen zodoende op de koffie bij bewoners om te luisteren en ontwikkelden interventies om een ‘hogere mate van thuisbeleving’ te creëren.

We startten het traject met het achterhalen welke voorzieningen er in het leven van ouderen aanwezig zijn en hoe deze bijdragen aan een beter thuisgevoel. De meeste gebouwen van SOR zijn grote gebouwen met diverse voorzieningen op de begane grond. Dat is fijn voor bewoners, maar kan er ook toe leiden dat sommige bewoners (bijna) niet meer buiten komen. We spraken in deze fase met de huismeester, bewoners en het lokale netwerk. Aan het einde van deze eerste fase hadden we alle uitdagingen en wensen rondom het sociale (zorg) netwerk van bewoners helder in beeld.

Veel nieuwe bewoners in korte tijd

Uit de gesprekken kwam onder andere naar voren dat in korte tijd veel nieuwe mensen in het gebouw zijn komen wonen. Voor bewoners die er al langer wonen, is het niet vanzelfsprekend om contact te leggen met al die nieuwe bewoners. Bewoners weten daardoor niet meer wie wel en wie niet thuishoort in hun woongebouw. Daarnaast bleek dat de overgang van je eigen huis naar een nieuwe woning een grote stap is. Deze transitie is vaak ongewild, maar noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat zowel de nieuwe als oude bewoners zich sneller thuis voelen, willen we de bewoners een warm welkom heten.
Al deze inzichten hebben we vertaald naar sterke experimenten - één daarvan was het 'kennismakingsdiner'.

Welkomstdiner verbetert onderling contact

Samen eten, verbindt. Vanuit die gedachte organiseerden we voor de bewoners van één etage een gezamenlijk diner. Een welkomstdiner in de ontmoetingsruimte ter ere van de nieuwe én de bestaande bewoners. Een nieuw, gezamenlijk, onderwerp van gesprek ontstond zodat meer en eenvoudiger contact kon worden gelegd. Een bewoner

"Ik zie buren meer met elkaar praten. Zonder welkomstdiner was dit echt niet gebeurd".

Nu in gebruik: het Kennismakingsdiner Startpakket

In de laatste fase van het traject realiseerden we de implementatie van het Kennismakingsdiner binnen de organisatie van SOR. Daarbij moet aan allerlei zaken worden gedacht: tijdens het eerste welkomstdiner ontdekten we bijvoorbeeld dat het belangrijk is om mensen persoonlijk uit te nodigen. We ontwikkelden het Kennismakingsdiner Startpakket, dat eenvoudig verspreid en ingezet kan worden. Het diner en de begeleiding zijn zo ontworpen om mogelijke verbindingen zoals gemeenschappelijke interesses of hobby’s bloot te leggen en te zorgen dat andere deelnemers hierop in kunnen haken. Hierdoor ontstaat er een cultuur waar mensen geen vreemden meer zijn van elkaar.Impact

Eenzaamheid krijgt geen kans

  • Mogelijke verbindingen zoals gemeenschappelijke interesses of hobby’s worden sneller blootgelegd
  • Bewoners van SOR weten elkaar beter te vinden
  • Een cultuur waar mensen geen vreemden meer zijn van elkaar