Gemeente Rotterdam

Gezond leven: Hoe laat je Rotterdamse jongeren meer bewegen? Wij deden kwalitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek Doelgroeponderzoek Veldonderzoek

In Nederland hebben 1 op de 8 kinderen overgewicht, in sommige wijken in Rotterdam is dat zelfs 1 op de 4 kinderen. Om dat cijfer te verlagen werkt het programma Lekker Fit! sinds 2005 aan het tegengaan van overgewicht onder Rotterdamse kinderen en jongeren. Kinderen met overgewicht hebben namelijk grote kans om als volwassenne ook een ongezond gewicht te ontwikkelen. Inmiddels doen al 94 Rotterdamse basisscholen mee aan het Lekker Fit programma, waardoor kinderen tot en met 12 jaar gezonder eten en meer bewegen. Echter, zodra ze naar de middelbare school gaan verslechteren patronen. Om in kaart te brengen hoe jongeren tussen 12 en 16 aankijken tegen bewegen en (gezond) eten voerden we een kwalitatief onderzoek onder 100 jongeren.

Complex vraagstuk

Het Lekker Fit! programma is een langdurig en meerjarig initiatief vanuit de Gemeente Rotterdam. Het betrekken van jongeren bij dit programma is een duurzame investering waar ons kwalitatief onderzoek de basis voor vormt. Zo bekeken we hoe het dagritme en de leefwereld van een jongere er eigenlijk uitziet. Op welke manier kijken ze aan tegen sportclubs? Op welke wijzen verschillen beweegmotivaties van elkaar? En op welke punten kan juist actie ondernomen worden om invloed te hebben op gedrag?

“Ik wil kickboksen, maar er is hier geen meisjestraining. En anders moet ik voor mijn geloof mijn hoofddoek op.”

Conversation tool

Kwalitatief onderzoek kenmerkt zich door diepgang te creëren in de gedragingen, motivaties en behoeften van een doelgroep. Er zijn cijfers genoeg over bewegende jongeren, maar dankzij kwalitatief onderzoek konden we deze contextualiseren en plaatsen in de huidige tijdsgeest. Een goed gesprek met jongeren heb je niet zo maar. Om die reden ontwikkelden we een spraakmakende conversation starter die ervoor zorgde dat we aandacht kregen, vast konden houden én diepgang creëerden in de gevoerde gesprekken.

Met onze MOVE IT conversation starter bezochten we in 14 dagen tijd 7 openbare locaties, zoals winkelgebied de Lijnbaan en middelbare scholen, om met een gemeleerde doelgroep in gesprek te komen.

Onderzoeksvragen

  • Wanneer vinden tieners dat ze genoeg bewegen?
  • Hoe motiveren tieners zichzelf om (meer) te bewegen?
  • Welke beslismomenten zijn er te identificeren die schakels vormen voor het al dan niet gaan bewegen?
  • Welke verleidingen en drempels komen ze tegen die het bewegen verhindert?
  • Op welke manier kan sedentair gedrag worden aangesproken?

“Bijna alle sporten in Nederland zijn gericht op prestatie.”

Persona's

Aan de hand van de gesprekken met 100 jongeren is een rijke hoeveelheid aan inzichten verzameld. Redenen waarom met de tram te komen naar school in plaats van met de fiets, of juist andersom. En waarom jongeren vroeger liefst drie sporten tegelijkertijd deden en ze daar grotendeels mee zijn gestopt. Aan de hand van analyse, reflectie en het categoriseren van inzichten ontwikkelden we meerdere persona's waar de Gemeente Rotterdam de komende jaren hun experimenten en initiatieven aan kan spiegelen.

Project in samenwerking met: Jantien Roozenburg, Stern Hutjes en Eline van der Starre

“A/BZ is expert als het aankomt op de eindgebruiker afstemmen van wat je wilt maken of bereiken. We hebben geleerd om onze concepten te testen, resultaten te verwerken, weer te testen en afscheid te nemen van wat niet werkt.”

Jacco Pols
Kwartiermaker Garage2020
Impact

We creëerden duidelijk overzicht in beweegidentiteiten onder jongeren

  • Concrete persona's van de doelgroep over beweegidenteiten
  • Helder overzicht van factoren en aanknopingspunten om aan te zetten tot bewegen
  • Validatie van eerder uitgevoerde onderzoeken