Garage2020

Schulden voorkomen: We ondersteunen jongeren in het omgaan met hun eerste betalingsachterstand

Ontwerpend onderzoek Complex vraagstuk Gebruikersonderzoek

Nederland kent relatief veel jongeren met problematische schulden. Op het moment dat de eerste mogelijkheid tot een betalingsachterstand of schuld zich voordoet, zijn er weinig oplossingen om jongeren te helpen om deze te voorkomen of op te lossen. Samen met Garage2020 ontwikkelden we $eev: een app die jongeren overzicht geeft in hun financiën, haalbare stappen creëert en directe betalingen mogelijk maakt via een simpele ‘klik’. Ook geeft het bedrijven inzicht in of er sprake is van betalingsonwil of betalingsonmacht bij de jongeren.

Heb jij weleens een standaard incassobrief doorgenomen? Dan zie je al snel dat deze brieven bol staan van onduidelijke taal, kleine lettertjes, vage deadlines en lastig te begrijpen termen. Kortom, er is een groot verschil tussen de belevingswereld van jou en de financiële afdeling van organisaties. Het gevolg is dat rekeningen niet geopend worden, achterstand wordt opgelopen en uiteindelijk schuldsanering het begin is van veel hoofdpijn. En dat nog op je achttiende.

Wist je dat 37% van de MBO’ers van 18 jaar en ouder momenteel een schuld heeft? En één op de vier betalingsachterstanden heeft? Die financiële problemen ontstaan vooral door het kortetermijndenken en het gebrek aan financiële vaardigheden.

Jongeren moeten kunnen experimenteren

$eev is een app die ingrijpt op het moment dat jongeren met hun eerste betalingsachterstand te maken krijgen. Jongeren geven aan dat zij experimenteerruimte nodig hebben en fouten moeten kunnen maken, om hiermee te leren omgaan: 'We need to fuck up to grow up'. In plaats van preventief of curatief te werken, wil $eev jongeren ondersteunen in het omgaan met hun eerste betalingsachterstand.

$eev biedt jongeren een overzicht van hun openstaande schuld(en) en stimuleert ze om deze op te lossen door betaalafspraken te maken die bij hun financiële gedrag past. Hiernaast werkt $eev samen met zorginstellingen en biedt een directe link met hulpverlening op het moment dat het een jongere niet alleen lukt om een (of meerdere) schuld(en) op te lossen.

Co-creatie sessies met jongeren, experts en bedrijven

$eev is het resultaat van verschillende co-creatie sessies met jongeren, experts en bedrijven. In een eerdere pilot is verkend hoe achterstallig schoolboekengeld door jongeren met een eerste versie van $eev terugbetaald kan worden. Van het concept is aangetoond dat het aansluit bij de leefwereld van jongeren en dat zij bij gebruik van de app gemakkelijker en beter betalingsafspraken nakomen.
Co-creatie sessies met jongeren op scholen

Ons doel is dat er geen risicovolle betaalachterstanden onder jongeren in Rotterdam meer zijn of ontstaan. Dit doen we door de $eev app te bieden en door een beweging te starten. Zo is er een campagne uitgevoerd waardoor het maatschappelijk debat over 'schulden' bij jongeren is geactiveerd en in het bijzonder de verantwoordelijkheid van schuldeisers bij het aan de orde stellen van de (startende) schulden.

Enthousiast geworden? Neem dan eens een kijkje op de website van $eev.

“A/BZ is expert in het afstemmen op de eindgebruiker, of je nu iets wilt maken of bereiken. We hebben van ze geleerd om onze concepten te testen, resultaten te verwerken, weer te testen en afscheid te nemen van wat niet werkt.”

Jacco Pols
Kwartiermaker
Garage2020
Impact

Bewezen middel om jongeren beter om te laten gaan met schulden

  • Rekeningen (terug)betalen wordt laagdrempeliger
  • Preventie van schulden onder jongeren
  • Aansluiting op de belevingswereld van jongeren