Van achterstand naar koploper
Van inzicht naar idee
Van praktijk naar beleid
Van experiment naar werkwijze

Onze aanpak accelereert ideeën, strategieën én organisaties

Vier veelvoorkomende situaties:

Vage Ideeën
Er zijn vage ideeën over de toekomst en je vindt het lastig daar verdere invulling aan te geven.
Traditionele benaderingen
Traditionele benaderingen bieden geen uitweg meer dus je moet vernieuwen, maar je hebt geen houvast om gerichte stappen te zetten.
Samen innoveren
Er is bewustzijn dat er samen met de doelgroep geïnnoveerd moet worden, maar je beschikt niet over de kennis en vaardigheden om dat gericht aan te pakken.
Drempelvrees
Innovatie wordt vooral binnenskamers besproken en hoe langer je erover nadenkt, hoe meer beren je op de weg ziet.

“Wij draaien het proces ‘van beleid naar uitvoer’ radicaal om."

Proces

Wij pakken uitdagingen aan door tastbaar onderzoek direct in de praktijk uit te voeren. De snelheid waarmee wij van vraag naar executie gaan is ongeëvenaard: we leggen behoeftes bloot, bedenken creatieve experimenten die hierop aansluiten en brengen deze met veel energie tot leven. Zo leren we snel wat wel en niet bruikbaar is en leveren daarmee tastbaar bewijs voor je innovatie.

Wat dat oplevert?

Snellere resultaten, minder risico in je ontwikkelproces en daarmee een besparing op je middelen.

Vier terugkerende stappen:

Afstemmen

We betrekken relevant netwerk, scherpen doelen aan en brengen het nodige ontwerpproces helder in kaart.

Leren

Samen onderzoeken we het vraagstuk vanuit de doelgroep en haar context. We achterhalen gedrag, behoefte en wensen en bepalen zo waar innovatie ligt.

Creëren

Sterke prototypes en interventies worden ontwikkeld om innovatiekansen te verzilveren en haalbaarheid van ideeën af te tasten. We blijven experimenteren tot we alle antwoorden hebben.

Integreren

We helpen bij het laten landen van onze overwinningen, nieuwe kennis en aanpak binnen je organisatie. Bijvoorbeeld door medewerkers nieuwe vaardigheden aan te leren of door ons onderzoek in een aantrekkelijke vorm te communiceren.

Reflectie op actie

Met onze Design Thinking aanpak zorgen we ervoor dat ideeën uit vergaderingen, bestuurskamers en abstracte rapporten snel getoetst worden aan de realiteit.

Inzichten koppelen we razendsnel terug zodat strategieën, visies en ideeën altijd up to date zijn aan het gedrag en de wensen van je doelgroep.

Resultaat

  Tijdwinst
  Energie
  Implementatie van nieuwe diensten
  Duidelijkheid
  Handelingsperspectief
  Inzicht in verbeteringen
  Tevredenheid
  Direct effect
  Actieve houding

Zien hoe dat in de praktijk werkt? Bekijk dan dit project:

Schulden voorkomen bij jongeren

Impact hebben? We innoveren je vraagstuk én organisatie.

Samen aan de slag

We ontwikkelen snel experimenten en prototypes. Dat doen we niet alleen, maar zo veel mogelijk samen met de organisaties en belanghebbenden waar we mee werken. Zo zorgen we voor continue inbedding van geleerde lessen.

Verbeterde werkwijze

Samen reflecteren we op uitgevoerde activiteiten. Zo ontwikkelen we nieuwe werkwijzen, middelen en denkwijzen die passen bij de organisatie.

We zorgen ervoor dat je dienstverlening verbetert

 • Dienst: Verbeterde propositie, inzicht in customer journey en inzicht in haalbaarheid van nieuwe ideeën
 • Doelgroep: Verbinding, verbeterd gedrag en handelingsperspectief
 • Beleid: Effectief en verbeterd beleid

We richten samen je organisatie beter in op innovatie

 • Innovatiecultuur: Innoverende en experimenterende medewerkers. Geactiveerde innovatiepioniers binnen de organisatie
 • Middelen en processen: Verbeterde innovatiestrategie, processen zijn versneld en er zijn nieuwe middelen om tot innovatie te komen.
 • Samenwerking: Je weet belanghebbenden beter te betrekken in je innovatieproces.

Innoveren doe je samen

Wij geloven dat je alleen kan vernieuwen door het samen te doen.

Uiteindelijk moet je namelijk toch écht zelf aan de slag met een vernieuwde dienst of aanpak, bovendien ben jij de expert op de inhoud. Samenwerken kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door eenmalig samen een experiment uit te voeren en te leren van onze aanpak, aan de slag te gaan met een innovatiecoach of dagelijks samen aan je innovatiestrategie te werken.

Innovatiekracht die bij je past

Bureau

Werkt met je samen aan korte en langere trajecten. Groot of klein vraagstuk? Het hele bureau denkt met je mee.

Design-Squad

Jouw buitenboordmotor. Een duo ontwerpers die intern bij je team aanschuift om voor een langere periode je doelen scherp te houden en na te jagen.

Coach

Een innovatie coach die eenmalig of elke week langskomt om jou en je team op te leiden tot krachtige innovators.

Ervaringen

Schulden voorkomen: We ondersteunen jongeren in het omgaan met hun eerste betalingsachterstand

“A/BZ is expert in het afstemmen op de eindgebruiker, of je nu iets wilt maken of bereiken. We hebben van ze geleerd om onze concepten te testen, resultaten te verwerken, weer te testen en afscheid te nemen van wat niet werkt.”

Jacco Pols
Kwartiermaker
Garage2020
Stigmatisering: We onderzoeken hoe we de beeldvorming van sekswerksters kunnen verbeteren

“A/BZ gaat minutieus te werk, ze voeren strategisch intensieve gesprekken, stellen rake vragen en gaan taboes niet uit de weg. Daar heb ik echt van genoten.”

Danielle ter Linden
Ketenregisseur mensenhandel
RIEC Limburg