Wicked problem

Werkveld
Wat is een Wicked Problem?

Soms zijn problemen of kansen zo complex en diffuus dat ze moeilijk zijn op te lossen of te realiseren en zelfs onoplosbaar lijken. Ze zijn niet wicked omdat ze slecht zijn, maar omdat ze zeer goed bestand zijn tegen verbeteringen. Dat komt omdat de oorzaken vaak onderling afhankelijk zijn, er meerdere (on)betrokken stakeholders met verschillende niveaus van kennis, kunde en verantwoordelijkheid zijn en er geen duidelijke oplossing voor handen is. Omdat het tevens vaak een sociaal probleem is er gedragsverandering nodig en kent de oplossing nog onbekende consequenties.

Of het nu gaat om het in- of uitvoeren van een nieuwe visie, een reorganisatie of de innovatie van een product of dienst in bijvoorbeeld Internet of Things, het succesvol oplossen of beheren van deze wicked problems vereist op zijn minst een herbeoordeling van een aantal traditionele manieren van werken en het vermogen om problemen op te lossen. Ze dagen huidige bestuursstructuren, basisvaardigheden en organisatorische capaciteiten uit. Als eerste stap is het belangrijk dat een wicked problem als zodanig herkend wordt. Het vraagt om organisatie brede erkenning en begrip dat er geen snelle en eenvoudige oplossingen zijn.

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Om een wicked problem aan te pakken moet men de strategie geleidelijk ontwikkelen. Dat vergt een manier van denken waarbij het grotere plaatje wordt meegenomen, het holistische denken. Hierbij worden de onderlinge relaties tussen het volledige scala van oorzakelijke factoren die er aan ten grondslag liggen ook meegenomen. De aanpak vereist een bredere, op samenwerking beruste benadering. Dat kan resulteren in incidenteel falen of de behoefte aan beleidswijzigingen of aanpassingen. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties in het actiegericht maken van visie en strategie. Dan doen we door de organisatie en doelen strak in kaart te brengen en dit direct in waarde om te zetten.

Wicked problems benadrukken het fundamentele belang van het werken over organisatiegrenzen heen, zowel binnen als buiten de kaders van de organisatie. Van grote invloed is het betrekken en begrijpen van andere stakeholders en dan met name de eindgebruiker. Hun wensen en (latente) behoeften zijn in veel gevallen zelfs leidend in de zoektocht naar mogelijke oplossingen. Wij testen onze bevindingen altijd direct met de doelgroep, samen met onze klanten. Zo leren ze zélf innoveren door een nieuwe werkwijze aan te nemen.

meer weten?

neem contact op met voor een afspraak of lees meer
mail nu over ons

Jan Belon