Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam

Woningcorporatie SOR belooft een 'Een thuisgevoel voor iedereen'. Wij zetten onze ontwerpkracht in om dat thuisgevoel in kaart te brengen in appartementencomplex Borghave. We gingen op de koffie bij bewoners om te luisteren, en om interventies te ontwikkelen waarmee we een ‘hogere mate van thuisbeleving’ konden creëren.

We startten met het achterhalen welke voorzieningen er in en om de Borghave heen liggen, welke voorzieningen spelen in het leven van de bewoners en hoe zij bijdragen aan een goed thuisgevoel. Borghave is een groot gebouw met diverse voorzieningen op de begane grond. Dat is fijn voor bewoners, maar kan er ook toe leiden dat sommige bewoners (bijna) niet meer buiten komen. Verder wilden we weten of er behoefte bestaat aan aanvullende formele of informele zorg. Bijvoorbeeld om eenzaamheid tegen te gaan. Hierover zijn we in gesprek gegaan met de huismeester, bewoners en lokale stakeholders. Zo kregen we inzicht in uitdagingen en wensen omtrent het sociale (zorg) netwerk van bewoners van de Borghave.

Veel nieuwe bewoners in korte tijd
Uit de gesprekken kwam onder andere naar voren dat in korte tijd veel nieuwe mensen in Borghave zijn komen wonen. Voor bewoners die er al langer wonen, is het niet vanzelfsprekend om contact te leggen met al die nieuwe bewoners. Hun komst leidde bij de bestaande bewoners ook tot een gevoel van vervreemding. Zeker omdat veel nieuwe bewoners een stuk jonger zijn. Bewoners weten niet meer wie wel en wie niet thuishoort in hun woongebouw. Een ander punt is dat de overgang van je eigen huis naar een nieuwe woning een grote stap is. Deze transitie is vaak ongewild, maar noodzakelijk. Bijvoorbeeld omdat bewoners hun eigen trap niet meer op kunnen. Om ervoor te zorgen dat ze zich sneller thuis voelen, willen we de bewoners een warm welkom heten. Met deze inzichten zijn we aan de slag gegaan. Experimenten werden opgezet die interactie en verbinding tussen bewoners faciliteren. Het idee van een 'kennismakingsdiner' sloeg het meest aan.

Welkomstdiner verbetert onderling contact
Samen eten, verbindt. Vanuit die gedachte hebben we voor de bewoners van één gang een gezamenlijk diner georganiseerd. Een welkomstdiner in de ontmoetingsruimte ter ere van de nieuwe én de bestaande bewoners. De bewoners hadden een hele leuke avond gehad. De sfeer was heel prettig en het gezamenlijke diner heeft mensen over de drempel geholpen om onderling contact te leggen. En ook daarna hadden ze, als ze elkaar tegenkwamen, iets om over te praten. Zo zei een bewoner van de Borghave: ‘Ik zie buren meer met elkaar praten. Zonder welkomstdiner was dit echt niet gebeurd’.

Van intentie tot gedrag met het Kennismakingsdiner Startpakket
Een kennismakingsdiner om het fijne thuisgevoel van nieuwe en bestaande bewoners te bevorderen, zowel in Borghave als in andere gebouwen. Hoe realiseer je een geslaagd kennismakingsdiner? In de laatste fase van dit project stond de implementatie van het welkomstdiner centraal. De kracht van service design is het in kaart brengen van het systeem dat nodig is om zo een nieuwe dienst ook echt succesvol te implementeren. Tijdens het eerste welkomstdiner ontdekten we bijvoorbeeld dat het belangrijk is om mensen persoonlijk uit te nodigen. We ontwikkelden het SOR Startpakket met de onmisbare onderdelen om een kennismakingsdiner tot een succes te maken. Het diner en de begeleiding zijn zo ontworpen om mogelijke verbindingen zoals gemeenschappelijke interesses of hobby’s bloot te leggen en te zorgen dat andere deelnemers hierop in kunnen haken. Hierdoor ontstaat er een cultuur waar mensen geen vreemden meer zijn van elkaar.

Meer weten?

Neem contact op met voor een afspraak of lees meer
Mail nu Over ons

Jan Belon