Albeda

Back to school: We lanceren een innovatiecultuur in het beroepsonderwijs

Experimenteel ontwerp Veldonderzoek Coaching

Het Albeda college telt 21.000 studenten en dat maakt deze ROC tot één van de grootste van Nederland. Het onderzoeken en toepassen van nieuwe technologieën is een centraal thema binnen hun opleidingen. Maar hoe zorg je ervoor dat studenten én docenten elkaar stimuleren te innoveren en experimenteren? En hoe blijf je als onderwijsinstelling relevant en up-to-date in een veranderende samenleving? Het Stimuleringsfonds kwam met de oproep om hier een antwoord op te vinden. In samenwerking met Staalslagerij geven wij het ontwerpproces vorm, en ontwikkelen organisatorische en ruimtelijke onderwijsconcepten waarin het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ons ondersteunt.

Interdisciplinaire leeromgeving

Beroepen zoals timmermannen, automonteurs en bakkers worden steeds meer interdisciplinair. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de kennis van een verpleegster verder reikt dan haar eigen vakgebied. Dat is lastig bijbenen voor docenten. Daarbij verandert informatievoorziening sneller dan ooit tevoren. Docenten moeten zich sneller aanpassen, maar ook dat lukt vaak niet. De huidige regelgeving maakt het lastig om innovatief bezig te zijn. En docenten onder elkaar wisselen te weinig kennis en kunde, successen en failures.

Flipping the classroom

Er zijn wel verwoede pogingen om docenten mee te krijgen met de tijd. Zo wordt met ‘flipping the classroom’ de klas omgedraaid door de klassikale instructie te verwisselen met het individuele huiswerk. De klassikale instructie wordt online aangeboden zodat studenten die thuis kunnen kijken. Deze worden gemaakt door de docenten, maar dat gaat niet elke docent makkelijk af. Het ‘huiswerk’ wordt gezamenlijk in de klas gemaakt, en ook het ontwerpen van deze activerende lessen vinden docenten lastig.

Mentaliteit om te experimenteren, leren en delen

Het doel is om een adaptieve plek te ontwikkelen waar docenten blijven onderzoeken hoe zij effectief kennis overdragen aan hun studenten. Een ruimte (zowel mentaal als fysiek) creëren om te experimenteren en innovatie tastbaar te maken. Door met ze in gesprek te gaan, kom je erachter waar docenten én studenten behoefte aan hebben.

Het Tosti Loket

Via een fysieke installatie gingen we o.a. onderzoeken hoe studenten leren, maar hoe kom je met studenten in gesprek tijdens de pauze? “Door ze een gratis tosti aan te bieden, die wil iedereen”, zegt onze Service Designer Ruben. Het Tosti Loket is een event met een pop-up tostibar waarin studenten werden uitgenodigd om een tosti te maken en op te eten. De wachttijd werd gebruikt om vragen te kunnen stellen. Vragen die antwoord geven op hoe studenten tegenwoordig leren en wat zouden ze nog meer willen leren. Zo waarderen studenten kennis, persoonlijk contact en begeleiding met docenten het meest.We hebben hiermee niet alleen 40 studenten bereikt, maar ook de meningen, toekomstvisies en idealen etc. verzamelt van vijf docenten. Wat zijn de behoeftes, wensen en ideeën van docenten van het Albeda College? Met needfinding leren we hen écht kennen door onderzoek te doen in hun natuurlijke context. Dit werd gedaan onder de digitale fanatiekelingen als de klassieke docenten. Zo werd duidelijk hoe docenten lesgeven, welke problemen er zijn bij het lesgeven, en wat de verhouding is tussen de docenten en studenten. Wat blijkt? Er is behoefte aan een plek waar vaardigheden, kennis en talenten kunnen worden gedeeld en verzameld. En technologie is niet altijd gewenst onder studenten én docenten.Innovatieve mindset aanwakkeren

De behoefte aan vernieuwing is niet in de vorm van de nieuwste technologie, maar aansluiting tussen leren en lesgeven. Er is een andere mindset nodig om continu met een veranderende wereld om te gaan. Een mindset die A om kan gaan met verandering, B leert door te doen en C die snel keuzes durft te maken.Voor het Albeda zijn er vier principes bedacht die een innovatieve mindset kunnen aanwakkeren. Vanuit de innovatiecultuur die hier ontstaat, zullen we de invulling van het innovatielab kunnen vormgeven waar we tot oktober 2018 aan werken. Vanaf november tot september 2019 gaan we samen met docenten en studenten testen en doorontwikkelen.