EHV365

Hightech Helden – ‘De Werkplaats’, is een interactieve installatie geïnspireerd op de vaardigheden die te vinden zijn in de werkplaatsen van hightech bedrijven in Brainport regio Eindhoven.

Slimme makers combineren in deze regio robuust vakmanschap, uitgemeten precisie en vernuftige hersenkracht tot wereldwijd toonaangevende innovaties. In samenwerking met stadspromotor Eindhoven365 werkt de Afdeling aan het project ‘Hightech Helden’. Een project van trots, waarin de indrukwekkende Eindhovense hightech innovatieketen vertaald wordt in een fysieke interactieve beleving.

Experience design

Hoe inspireer je kinderen om in hun loopbaan voor ‘techniek’ te kiezen? Door ze al jong te laten beleven hoe intrigerend bepaalde mechanismen zijn en ze laten ervaren dat ze hierop invloed uit kunnen oefenen. Met die instelling ontwikkelde de Afdeling verschillende concepten rondom high-tech technologieën, dachten de concepten om richting fysieke ervaringen, realiseerden deze en inspireerde zodoende een week lang verschillende groepen kinderen.

‘De Werkplaats’ beleefde haar première tijdens de Dutch Technology Week 2013 op STRP share.

Foto’s door: Sas Schilten

Meer weten?

Neem contact op met voor een afspraak of lees meer
Mail nu Over ons

Gordon Tiemstra