Wat we doen

Afdeling Buitengewone Zaken is een Rotterdams ontwerpbureau met een sterke kernploeg van systeem ontwerpers. De gedreven teamleden hebben de know-how en ervaring om visies en ideeën met een flinke portie actie om te zetten in tastbare producten, diensten en belevingen. Zij begeleiden hierbij het hele proces, van onderzoek en ontwerp naar ontwikkeling.

De uitdagingen waar Afdeling Buitengewone Zaken voor wordt ingeschakeld zijn oneindig divers en de resultaten bruisen van innovatiedrang en vindingrijkheid. Door middel van doelgroepparticipatie, experiment en prototyping worden risico's al vroeg in het ontwikkeltraject blootgelegd en aangepakt. De praktische en direct toepasbare uitkomsten zijn hierdoor altijd kansrijk en eigenzinnig.