Afdeling Buitengewone Zaken

ISSUE 04, Spring 2014

Afdeling Buitengewone Zaken onderzoekt nieuwe en onbekende gebieden - omdat we vinden dat de wereld dit nodig heeft, omdat we hiertoe worden uitgedaagd door bedrijven en organisaties, of omdat we gefrustreerd raken door nieuwe dingen die niet goed werken.

De Afdeling bestaat uit vijf eigenwijze jongens, die het midden houden tussen ontwerpers, kunstenaars, geeks en ondernemers; experts in het prototypen van zowel digitale als fysieke systemen.

023. Ons werk

uc3

Brainport paviljoen

concept · experience · installatie

Brainport is het high-tech hart van Nederland en behoort tot de slimste regio's ter wereld. Binnen dit domein worden door invloedrijke bedrijven ‘de producten van morgen’ bedacht, gemaakt en verkocht. Een groot deel van Brainport's werkzaamheden vindt plaats in kleine testlaboratoria en voor het grote publiek verborgen onderzoeksruimtes. Om Brainport op één locatie te ervaren werd het Brainport Paviljoen geïnitieerd. Een experience center waar bezoekers, voornamelijk jongeren, geïnspireerd kunnen raken door technologie; aan de Afdeling deze intentie vorm te geven. Concept  Om vat te krijgen op het begrip Brainport ging de Afdeling in gesprek met 12 bedrijven die op hun manier bepalend zijn voor de regio. Tijdens deze gesprekken werden de wildste verhalen verteld over prachtige vondsten, unieke werkwijzen en geobsedeerde onderzoekers. Geleid door de verhalen ontstond een overzicht waar de exceptionele eigenschappen van Brainport zitten ten opzichte van andere high-tech regio's. De basis voor de concepten van het Brainport paviljoen. Het conceptuele framework voor het Brainport paviljoen bestaat uit drie verschillende ruimtes 'de werkplaats', 'het laboratorium' en 'het testbed'. Binnen elk van deze ruimtes kan de bezoeker specifieke rollen innemen, om vervolgens Brainport vanuit verschillende invalshoeken te beleven en te begrijpen. Experience prototyping Naast het creëren van innovatieve concepten bekijkt de Afdeling ook graag hoe levensvatbaar concepten zijn. Om dit te doen vertaalden we een aantal aspecten van de concepten naar een eerste serie ervaarbare prototypes, togen naar de plaatselijke middelbare school, confronteerden een reeks jongeren met het eindresultaat en keerden terug met een rugtas vol feedback, inspiratie en ervaringen. * Een eerste test-versie van 'de werkplaats' werd ontwikkeld voor STRP meets DTW tijdens de Dutch Technology Week 2013. Lees meer →

4

Service platform

hidden design · prototyping · service design

Voor onze opdrachtgever die zich bezighoudt met innovatieve woonconcepten dook De Afdeling een tijdje in de wereld van 'het zorgeloze leven'. Voor dit project werden de verschillende elementen in kaart gebracht die een zorgeloze woonbeleving tastbaar maken. Door de doelgroep middels onder andere de Needfinding methode te observeren legden we hun behoeftes, doelen en waarden bloot welke de basis vormden voor latere ontwerpen. Het Service Design traject resulteerde in een reeks gebruikers scenario's, een trend studie en ontwerp richtlijnen voor het vormgeven en ontwikkelen van het digitaal dienstenplatform (app). Gebruikersonderzoek Om de uit Needfinding gewonnen ontwerp aannames te valideren verschanste de Afdeling zich drie weken in een Belgische dorpje. Middels Hidden Design werden alle ontworpen elementen voorgelegd aan een groep gebruikers (bewoners van het dorp, de slager, een koerier, etcetera) alsof het systeem daadwerkelijk draaide en in gebruik kon worden genomen. Door tijdens dit proces de prototypes aan de wensen van de belanghebbenden aan te passen werd een grote hoeveelheid kwalitatieve informatie ontvangen over het (ideale) gebruik van het systeem. Ontwerp app en user experience (UX) Om 'het zorgeloze leven' en het bestellen van diensten te faciliteren diende een digitaal dienstenplatform te worden gecreëerd. De specificatie van dit platform was nog niet volledig, de Afdeling ontwikkelde daarom een reeks hoge kwaliteit experience prototypes om af te tasten welke functies aan de wensen van de bewoners voldeed en op welke wijze. Deze prototypes laten toe om stakeholders te confronteren met hoge waarheidsgetrouwe user experience, zonder dat het product in zijn geheel af is. Op deze manier kan feedback verzameld worden die leidt tot een volwassen software product. Het dienstenplatform is modulair en duurzaam 'op de groei' ontworpen en gebouwd. De afdeling ontwierp daarnaast de grafische user interface, CodeYellow en C3Wave verzorgden de technische realisatie. Societal challenge Dit project is exemplarisch voor vernieuwend systeem ontwerp dat inspeelt op maatschappelijk relevante ontwikkelingen: vergrijzing, service economy en integratie van e-commerce. De Afdeling als full-service partner droeg bij aan de uitwerking en concretisering van de klant's visie. Lees meer →

DTW_featured2

Hightech Helden - 'De Werkplaats', is een interactieve installatie geïnspireerd op de vaardigheden die te vinden zijn in de werkplaatsen van hightech bedrijven in Brainport regio Eindhoven. Slimme makers combineren in deze regio robuust vakmanschap, uitgemeten precisie en vernuftige hersenkracht tot wereldwijd toonaangevende innovaties. In samenwerking met stadspromotor Eindhoven365 werkt de Afdeling aan het project ‘Hightech Helden’. Een project van trots, waarin de indrukwekkende Eindhovense hightech innovatieketen vertaald wordt in een fysieke interactieve beleving. Experience design Hoe inspireer je kinderen om in hun loopbaan voor 'techniek' te kiezen? Door ze al jong te laten beleven hoe intrigerend bepaalde mechanismen zijn en ze laten ervaren dat ze hierop invloed uit kunnen oefenen. Met die instelling ontwikkelde de Afdeling verschillende concepten rondom high-tech technologieën, dachten de concepten om richting fysieke ervaringen, realiseerden deze en inspireerde zodoende een week lang verschillende groepen kinderen. ‘De Werkplaats’ beleefde haar première tijdens de Dutch Technology Week 2013 op STRP share. Foto's door: Sas Schilten Lees meer →

Bon_man2

European Street Design Challenge

hidden design · prototyping

Op het Parijse Futur en Seine festival, waar jaarlijks de laatste digitale innovaties getoond worden, organiseerde de European Street Design Challenge (ESDC) haar vierde editie. ESDC's doel is het innoveren van stedelijke ruimtes door ontwerp in te zetten als middel om sociale en culturele transities teweeg te brengen. Ontwerp briefing van deze editie: Gebruik het concept van de bekende wereldtentoonstellingen (Bureau Internationale des Expositions (BIE)) om de verschillende bevolkingsgroepen uit de zogeheten 'probleemwijk' Saint-Denis la Pleine nader tot elkaar te brengen. Proof of concept en experience prototyping In een razende 48 aaneengesloten uren ontwikkelde De Afdeling een passend concept en realiseerde deze direct met behulp van reeds bestaande prototype tools. Het ontwikkelde prototype werd in de wijk geplaatst en de beoogde bewoners maakten intrinsiek gebruik van de geboden functionaliteiten. Hiermee werd binnen zéér korte tijd aangetoond dat de voorgestelde infrastructuur vruchtbare bodem biedt voor daadwerkelijk gebruik. Lees meer →

omar_2

De opleiding Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven bestaat sinds 2001. Een eerste reeks ontwerpers heeft de opleiding enkele jaren geleden afgerond en is druk bezig een loopbaan op te bouwen. Maar bij welk type ondernemingen belanden deze ontwerpers, hoe onderscheiden ze zich ten opzichte van andere ontwerpers en hoe zetten ze hun unieke vaardigheden in als professional in de 'echte wereld'? Productie De Afdeling ging met elf ontwerpers en hun opdrachtgevers in gesprek en produceerde een reeks interviews waarin verschillende thema's uiteengezet worden. De uitkomst wordt mede ingezet ter promotie van de faculteit en universiteit. Project in samenwerking met Stefan Zwegers. Lees meer →

nano_featured

Nano Supermarket

product ontwerp · prototyping

De toekomst is hier! De NANO Supermarket presenteert speculatieve op nanotechnologie gebaseerde producten die binnen nu en tien jaar mogelijk in de schappen staan van je lokale supermarkt: medicinale snoep, interactieve verf, een wijn wiens smaak aangepast kan worden in de magnetron, een twitter implantaat en veel meer. De NANO Supermarket wordt gepresenteerd in een rondreizende SRV waar de producten te beleven, testen en proeven zijn. Concept, Art direction en Experience prototyping De NANO Supermarket schakelde de Afdeling in om een reeks speculatieve producten vorm te geven en tot leven te wekken zodat de producten uit de toekomst nu al beleeft konden worden. Zodoende ontwikkelde de Afdeling veldflessen die water onttrekken uit hun omgeving, een fitnessriem die je vet omzet in stroom, een horloge die na een jetlag je bioritme weer helemaal in orde maakt en een parel die in de baarmoeder gekweekt wordt dankzij alle geconsumeerde anticonceptiemiddelen. De fitnessriem is een project in samenwerking met Bastiaan Ekeler. Lees meer →

docs_featured

Docs on the Spot

app · concept

Het Amsterdamse documentairefestival IDFA toont jaarlijks spraakmakende (inter)nationale documentaires aan een breed publiek. Veelal op vaste locaties in bioscopen maar ook op speciaal geselecteerde locaties die gerelateerd zijn aan het onderwerp van de documentaire. De documentaire 'Haven: Omzwervingen in de Nacht' (Marjoleine Boonstra, 2004) gaat over het Amsterdamse havengebied en is op verschillende plekken rondom de oude haven opgenomen. Webapp en concept De Afdeling werd ingeschakeld om na te denken over de invulling van het digitale concept en realiseerde in korte tijd de geavanceerde maar simplistische web-app Docs on the Spot. Terwijl men door de oude Amsterdamse haven loopt geeft de web-app op verschillende locaties toegang tot aanvullend historisch of karakteristiek beeldmateriaal, beschikbaar gesteld door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Stadsarchief Amsterdam. Lees meer →

locafora-afdeling

Locafora

concept · realisatie · startup · website

Als je iets wilt weten over- of op zoek bent naar lokaal voedsel, moet je op Locafora zijn. Locafora is namelijk de online marktplaats om lokaal eten te delen, te kopen en verkopen. Concept en visie De Afdeling ondersteunt de starter Locafora met haar eerste stappen door samen met hen een duidelijke visie uit te stippelen en daar passende concepten bij te ontwikkelen. Wat ooit een abstract idee was maakt de Afdeling middels verschillende activiteiten en producten snel concreet waardoor Locafora in korte tijd haar bestaansrecht weet te testen. Gebruikerstesten in context Locafora is een platform dat gemaakt wordt in samenwerking met haar gebruikers. Er is om die reden gekozen om al vanaf het allereerste begin gebruikers te betrekken bij het platform ondanks dat het nog flink in de steigers stond. Deze aanpak zorgt ervoor dat er meteen feedback is en er snel kan worden ingespeeld op eventuele problemen en mogelijkheden. Hiertoe staat de Afdeling regelmatig met haar laptop in de hand in een knollenveld met de boeren van locafora.nl te praten. Gebruikerservaring en informatiearchitectuur Een (digitaal) platform heeft veel verschillende gebruikers die allemaal andere wensen en gebruiken hebben. Om hierin tegemoet te komen creëerde de Afdeling zowel grafisch als inhoudelijk een overzichtelijke front-end voor locafora.nl die orde schept in de grote hoeveelheid informatie die het aanbiedt. Mogelijke scenarios van gebruik worden op eigen wijze grondig getest en direct opgevangen door nieuwe ontwerpen.   Lees meer →

troubatour_featured

Food on foot

app · startup

Het platteland in al haar glorie ontdekken met je smartphone. Twee totaal verschillende werelden, maar indien goed gecombineerd zeer versterkend. Food on foot faciliteert een digitale interactieve wandeling rond de boerderij, het bos, de bijenstand, de weilanden en boomgaard voor de bezoekers van de moderne boerderij Heijerhof in Baexum. Concept en Web-app Om dit te realiseren ontwikkelde Afdeling Buitengewone Zaken een duurzaam concept waarmee de komende jaren verschillende en meerdere tochten beleefd kunnen worden. Lees meer →

oohoo_featured

Ouderen zitten boordevol waardevolle informatie en vaardigheden die met name ontwerpers van specifieke inzichten kunnen voorzien in hun proces. Eindhovens ontwerpstudio OOHOO realiseert zich dat maar al te goed en creëert workshops en projecten rondom de samenwerking tussen verschillende generaties. Concept en video productie De Afdeling werd gevraagd een passend concept te bedenken en te realiseren om de visie van OOHOO te communiceren naar belanghebbenden. Aan de hand van een oude schoenmaker word je meegenomen in de gedachtegang van een gepensioneerde en hoe OOHOO hierop 'inspeelt'. De door de Afdeling geproduceerde visuele ondersteuning maakt het verhaal compleet. Lees meer →

features

Ver van je Bed Show

installatie · product ontwerp · prototyping

Wanneer de tijd rijp is voor bepaalde ideeën, dan komen ze op allerlei manieren op verschillende plekken aan het licht. Vaak kan echter maar moeilijk gepolst worden wat de vruchtbaarheid van dusdanige ideeën is omdat de technologie simpelweg nog niet bestaat. De Ver Van Je Bed Show, een persoonlijkheidsscanner, bracht een toekomstige technologie naar het nu zodat het publiek het vandaag de dag al kon ervaren en een mening kon vormen. Experience prototyping & interactieve installatie Op basis van ‘gescande’ persoonlijke voorkeuren en karaktereigenschappen geeft de installatie een persoonlijk advies welke events en activiteiten te bezoeken op de DDW 2012. Een bonnetje komt uit de printer rollen met daarop vermeld veel van jouw persoonlijke informatie, van je bijnaam op de middelbare school tot de sporten die je beoefent. Omdat de ‘scanner’ noch de begeleiders van de scan niks over deze zaken gevraagd heeft is de verwondering groots waar al deze informatie vandaan komt. Niet wetende dat het bonnetje niet door de scanner zelf maar door ‘googelaars’ achter de schermen is opgemaakt. De Afdeling bedacht het concept, creëerde de installatie en sprak met het geconfronteerde publiek. Aan de hand van de reacties werd de toekomstige dienst tijdens het gebruik aangepast zodat het beter aansloot bij hun behoeftes eindigend met een reeks inzichten die ingezet kunnen worden zodra de technologie beschikbaar is. Lees meer →

rural_featured

Rural Spark

duurzaam ontwerp · product ontwerp · startup

In India hebben 400 miljoen mensen geen toegang tot elektriciteit. Sinds kort zijn er lampen opgedoken, die bewoners in staat stelt energie te delen binnen een dorp. Marcel van Heist: “Een man is ‘licht ondernemer’ geworden en verhuurt elke dag lampjes aan zijn buren. Hij verdient hier een klein beetje geld mee, maar nog belangrijker zijn de sociale gevolgen; elke dag komen zijn klanten de lampjes halen en brengen en hij is trots op wat hij hen kan bieden. Design biedt de tools zodat de mensen zelf het systeem kunnen vormgeven en zich daar verantwoordelijk voor voelen. Bottom-up sociale innovatie, geïnspireerd door ontwerp.” Ook geïnspireerd door de mogelijkheden van zogeheten ‘Smart Grids’ is in dit project gekeken naar de rol van ontwerp om abstracte visies werkelijkheid te maken. Het project combineert onderzoek naar de rol van ontwerpers in de ‘base of the pyramid’ en sociaal ontwerpen met daadwerkelijk een verschil maken in het leven van Indiase dorpelingen. Lees meer →

syntens_featured

Syntens legt uit

animatie · video

Syntens maakt ieder jaar 15.000 bedrijven bewust van de mogelijkheden die ze hebben om te innoveren en hoe ze hier concreet stappen in kunnen nemen. De adviseurs van Syntens gaan sinds kort alleen nog maar de deur uit met de sCore-tool, een innovatief stukje software. Dankzij sCore houdt de adviseur veel beter overzicht, hij kan nu in dezelfde tijd meer klanten voorzien van informatie en tegelijkertijd hogere kwaliteit bieden dan ooit tevoren. Concept en video productie Om makkelijk aan hun eigen adviseurs uit te leggen hoe sCore werkt werd de hulp van de Afdeling ingeschakeld. Realiserend dat een koffer met tabbladen een duidelijke metafoor is om te communiceren wat een ingewikkeld pakket software allemaal kan werd een simplistische beeldstijl gecreëerd waardoor flink in de weer moest worden gegaan met papier, scharen en lijm. Lees meer →

leaseloket_featured

Lease Loket campagne

animatie · concept

De term leasing wordt op verschillende manieren ingezet en roept tegelijkertijd veel vragen op. Wat is leasing precies en waarom is het nuttig? LeaseLoket, de online service van De Lage Landen, is zo'n leaseproduct en vroeg aan Afdeling Buitengewone Zaken deze eenvoudig te communiceren. Onderzoek, concept en productie Om grip te krijgen op alles wat met leasen te maken heeft dompelde de Afdeling zich een aantal weken onder in de wereld van leaseloket. Door in het veld te zitten brachten we in kaart waarom er veel misverstanden zijn rondom leasing en vertaalden deze inzichten direct naar een effectief concept. In een serie animaties neemt Chris de Ondernemer de kijker mee in de wereld van leasing en toont haar alle mogelijkheden. Lees meer →

rowing_featured

The Rowing Challenge

app · grafisch ontwerp

Tijdens de Olympische Spelen in Londen van 2012 werkten naast de sporters ook honderden uitzinnige supporters van het Holland Heineken Huis zich in het zweet. Dit deden ze niet alleen door de triomfen van de supporters te vieren maar ook op de Aegon's roeimachines van de Rowing Challenge. De Afdeling ontwierp en ontwikkelde een mobiele applicatie om de highscores te bekijken en het Olympische tijdschema te zien. Lees meer →

tmb_featured

Top Model Booking

animatie · grafisch ontwerp · logo

In de mode industrie kan het snel gaan. Het laatste stiksel aan de huidige collectie is nog niet gezet of er moet al worden gewerkt aan de volgende. Wat nog altijd ouderwets en moeizaam kan verlopen is het boeken van modellen, maar daar is nu verandering in gekomen met Top Model Booking, een nieuw online platform in de mode wereld. De online uitingen worden zorgvuldig ingevuld door de Afdeling. Zowel de grafische uitstraling als de gehele interactie van de website is door de Afdeling ontworpen en gerealiseerd. Lees meer →

129. Kort Nieuws

De Afdeling introduceert: De Vraagbaak

Breda 11 april, 2014

Afdeling Buitengewone Zaken introduceert samen met Thomas & Jurgen De Vraagbaak.
De Vraagbaak is een nieuwe balie in de Bibliotheek Breda waar de bibliothecaris u zeer persoonlijk antwoord geeft op alles wat u wilt weten maar niet kunt vinden. De dienst wordt tijdelijk getest tussen 22 en 25 april gedurende het Graphic Design Festival Breda dus mis het niet!

Lees meer →

STRP share event

Eindhoven 23 maart, 2014

Ben je werkzaam in het onderwijs en geïnteresseerd in kunst & technologie? Aanstaande vrijdag, 28 maart, organiseert STRP Festival een dagvullende conferentie rondom dit thema en de Afdeling zal haar aanpak hier toelichten. Check het programma hier:http://strp.nl/nl/nieuws/programma-share-conferentie-compleet/

Lees meer →

Onderzoek op Terschelling

Terschelling 22 maart, 2014

Al 33 jaar vindt jaarlijks het Oerol festival op Terschelling plaats. Gedurende deze periode hebben de theater- en kunstvoorstellingen het eiland gevormd, en andersom. Aan De Afdeling de eer deze wisselwerking inzichtelijk te maken en te laten beleven. Op het strand van Terschelling werden dit weekend de eerste ontwerpen bedacht en direct getest. Wie van jullie gaat er dit jaar naar Oerol?

Lees meer →

Eindhoven Makerdays 29 & 30 maart

Eindhoven 14 maart, 2014

Doe-het-zelvers, uitvinders, kunstenaars, ontwikkelaars, bouwers, hackers en ontwerpers opgelet! Op 29 en 30 maart vindt in het klokgebouw de eerste mini maker faire tijdens de Makerdays in Eindhoven plaats. De Afdeling is fan en support het initiatief. Ben jij een ‘maker’? Laat dan je kunsten aan de wereld zien; aanmelden kan tot 14 maart.

 

 

Lees meer →

Afdeling Rotterdam is geopend!

Rotterdam 8 maart, 2014

Champagne, goed eten en gelukwensen. De kop is eraf, de nieuwe studio in Rotterdam een feit. Nu tijd om hard aan het werk te gaan met de vele projecten die voor de deur staan. Dank iedereen!

 

Lees meer →

Verhuisbericht nieuwe studio: per 7 maart 2014

Rotterdam 3 maart, 2014

Precies twee jaar na oprichting verhuizen we de Afdeling van Eindhoven naar Rotterdam. Ook gaan we verder in een nieuwe samenstelling: Billy en Marnick verlaten het nest. Met een verdubbeling van de werkruimte in de prachtige oude Henkes jeneverstokerij, zullen we de komende jaren met plezier nieuwe ideeën distilleren.

We nodigen jullie van harte uit om samen ons nieuwe tijdperk in te luiden met een borrel op vrijdag 7 maart. Vanaf 16:00 zijn jullie welkom, vanaf 18:00 maken we er een iets informeler feest van.

Nieuwe adres:
Voorhaven 19b
3025 HC Rotterdam

Lees meer →

Interview Eindhovens Dagblad

Eindhoven 30 januari, 2014

Vandaag in het Eindhovens Dagblad, morgen op het podium? Tot vanavond kun je nog stemmen voor onze nominatie bij de Rotterdam Designprijs!
http://designprijs.nl/en/afdeling-buitengewone-zaken-hidden-design

Lees meer →

Pecha Kucha Amsterdam

Amsterdam 28 januari, 2014

Komt allen tezamen! Volgende week woensdag showen we ons werk bij PechaKucha Night Amsterdam in Trouw, Wibautstraat 127-131, Amsterdam. 20:00 gaat de deur open en om 21:00 starten de prietpraatjes. Tickets koop je aan de deur of online op: http://pechakuchaamsterdam.nl/!

Lees meer →

AVRO KunstUur – Hidden Design

Eindhoven 3 januari, 2014

Kijk aanstaande zondagavond met het bord op schoot naar AVRO KunstUur want de Afdeling zal in deze aflevering uitleggen waarom en waarmee het genomineerd is voor de Rotterdam Designprijs.

Avro KunstUur
Nederland 2
18:50, 5 januari (vanaf 19:14 meer uitleg over Hidden Design)

Lees meer →

Hidden Design genomineerd voor Rotterdam Designprijs 2013

Rotterdam 19 november, 2013

Van Gogh, Rembrandt en Afdeling Buitengewone Zaken. Sinds zaterdag 16 november zijn deze Nedederlandse artiesten samen te vinden in Museum Boijmans van Beuningen.

De Afdeling is namelijk genomineerd voor de Rotterdam Designprijs 2013 en zal haar Hidden Design methode exposeren tezamen met 14 andere genomineerden, te zien vanaf 16 november 2013 tot 31 januari 2014.

Hidden Design ontrafelt zuivere en eerlijke inzichten terwijl mensen onbewust deel worden van het ontwerp proces. De Afdeling stelt dat ontwerpers het equivalent van een geheim agent dienen te worden, zoekend naar ongedwongen gegeven inzichten door eigen motieven te verbergen.

Het publiek speelt een belangrijke rol binnen de Rotterdam Designprijs. Iedereen kan fysiek stemmen op hun favoriete ontwerp voor de publiekprijs bij de expositie in het Boijmans van Beuningen maar ook online. De winnaars zullen bekend worden gemaakt tijdens het finale debat met de jury op vrijdag 31 januari 2014. Zet die maar in je agenda!

Bekijk ons Hidden Design krantje, lees het manifesto en download de perskit.

Lees meer →